ဆက်သွယ်ရန်ဖုန်းနံပါတ်

ရန်ကုန် (ရုံးချုပ်): ၀၉ ၇၉၈၄၅၈၄၈၇၊ ၀၉ ၉၅၉၅၃၇၃၇၄
စက်ရုံ(ရန်ကုန်): ၀၁ ၆၃၉၀၃၇၊ ၀၉ ၃၁ ၆၃၅၈၉
မန္တလေး (ရုံးခွဲ): ၀၉ ၇၆၅၀၀၅၃၃၄, ၀၉ ၇၆၅၀၀၅၃၄၄
မန္တလာမျက်စိ အထူးကုဆေးခန်း: ၀၉ ၄၂၄၁၁၈၈၀၈၊ ၀၉ ၇၆၆၅ ၆၆၈၁၅

ဆက်သွယ်ရန်လိပ်စာ

ရန်ကုန်(ရုံးချုပ်): Room(1002,1003), 10th Floor, M Tower, ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။

စက်ရုံ (ရန်ကုန်): အကွက်အမှတ် ဒီ(၅)၊ မင်္ဂလာဒုံ စက်မှုဇုံ၊ အမှတ်(၃) အဝေးပြေးလမ်းမ နှင့် ခရေပင်လမ်းထောင့်၊ မင်္ဂလာဒုံ မြို.နယ်၊ ရန်ကုန်မြို.။

မန္တလေး(ရုံးခွဲ) ဘလောက် ၁၊ ယူနစ်#၁၇၊ မင်္ဂလာ မန္တလေး ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။

မန္တလာမျက်စိ အထူးကုဆေးခန်း: ၃၂ လမ်းနှင့် ၃၃ လမ်းကြား၊ ၆၈လမ်း နှင့် ၆၈ လမ်းကြား၊ ချမ်းအေးသာစံမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို.။

Online Chat

Get in Touch