လုပ်ငန်း တဖြည်းဖြည်း ကြီးထွားလာတာနဲ့အမျှ ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ အလေ့အကျင့်ကောင်းများကိုလည်း လေ့ကျင့်ပြုစုပျိုးထောင်သွားရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်သွားရန် Corporate Social Responsibility (CSR) လူမှုရေးတာဝန်ယူမှု နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှု လုပ်ငန်းများ အပေါ်လည်း ကတိကဝတ်ပြု လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။
ထိုသို့ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း “Triple Bottom Line” ဖြစ်သည့် People, Planet & Profit ကို အခြေခံသည့် ကုမ္ပဏီ၏ ဘဏ္ဍာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ စွမ်းဆောင်နိုင်မှု၊ အထောက်အပံ့ပြုမှုများကိုလည်း စိတ်အားထက်သန်စွာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားလျက်ရှိပါသည်။