မန္တလေးဇီဝိတဒါန ဆေးရုံ၌ အခမဲ့မျက်စိ စမ်းသပ်ခြင်း၊ ခွဲစိပ်ကုသပေးခြင်းလှုပ်ရှာမှုအစီအစဉ်

၂၀၁၉ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလမှ ၂၀၂၀ခုနှစ် မတ်လတို.အတွင်း မန္တလေးရှိ ဇီဝိတဒါနသံဃဆေးရုံကြီးတို.၌ အခမဲ့မျက်စိခွဲစိတ်ပေးခြင်း၊ စမ်းသပ်ပေးခြင်း ကမ်းပန်များပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါသည်။

သီတဂူမျက်စိဆေးရုံ၌ အခမဲ့မျက်စိစမ်းသပ်ခြင်း လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်

၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ကာလများအတွင်း ပါမောက္ခ Dr. Tadashi Hattori မှမျက်စိ ခွဲစိတ်ခြင်းများအား မန္တလာမျက်စိဆေးခန်းနှင့် သီတဂူမျက်စိဆေးရုံတို.တွင် တိုင်ပင်ခံ ကုသပေးခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

မန္တလာမျက်စိဆေးရုံ၌ အခမဲ.မျက်စိစမ်းသပ်ပေးခြင်း ဆောင်ရွက်မှု

မန္တလေး ဇီဝိတဒါနဆေးရုံ နှင့် မန္တလာမျက်စိဆေးခန်းတို.၌ အခမဲ့မျက်စိစမ်းသပ်ပေးခြင်း တို.အားလုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါသည်။ ဤသုံးနှစ်တာကာလအတွင်း ကျွန်ုပ်တို.သည် မန္တလေးမြို.တွင်သာမက ရန်ကုန်မြို.အတွင်း၌ပါ မျက်စိအခမဲ့စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းလှုပ်ရှားမှုများ အားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။