သီတဂူမျက်စိဆေးရုံ၌ အခမဲ့မျက်စိစမ်းသပ်ခြင်း လှုပ်ရှားမှုအစီအစဉ်

၂၀၁၈၊ ၂၀၁၉၊ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ကာလများအတွင်း ပါမောက္ခ Dr. Tadashi Hattori မှမျက်စိ ခွဲစိတ်ခြင်းများအား မန္တလာမျက်စိဆေးခန်းနှင့် သီတဂူမျက်စိဆေးရုံတို.တွင် တိုင်ပင်ခံ ကုသပေးခြင်းများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
ဤသုံးနှစ်တာကာလအတွင်း ပါမောက္ခ Dr.Hattori သည် လူနာပေါင်း (၅၀၀) ကျော်အားဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကုသပေးခဲ့ပြီး၊ ထို.အထဲတွင် လူနာပေါင်း (၂၀၀)ကျော်အား Phaco နှင့်VR ခွဲစိတ်မှုအားပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်း တိုင်းနှင့်ပြည်နယ်အသီးသီးမှ မျက်စိ လူနာများသည် ပါမောက္ခ Dr.Tadashi Hattori ၏ အရည်အချင်းပြည့်ဝမှု၊ ခွဲစိတ်မှုများကို ယုံကြည်စွာဖြင့် လာရောက်ကုသမှုခံယူကြသည်။